Koningsdag 2020 wordt Woningsdag

Gelet de coronacrisis ziet het programma voor Koningsdag er heel anders uit. Het wordt een Koningsdag thuis. Koningsdag 2020 staat in het teken van saamhorigheid: Koningsdag wordt Woningsdag.

We roepen heel Oosterhout op om deze dag de vlag uit te steken

Nieuwe vorm
Thuis én ook samen. Koningsdag 2020 krijgt een totaal andere vorm. Het Oranjecomité Oosterhout was al maanden bezig om voor de gemeenschap Oosterhout een mooi volksfeest te organiseren, echter: als gevolg van de coronacrisis zijn alle activiteiten noodgedwongen stilgelegd. Naar de mening van het Oranjecomité kan Koningsdag toch niet zomaar voorbijgaan zonder dat er iets georganiseerd wordt.

Hoe gaat het eruit zien
Allereerst zal het Oranjecomité voor de bewoners van de verzorg- en verpleeghuizen in Oosterhout een speciaal oranjegebakje laten bakken en bezorgen, zodat er iets lekkers is bij de koffie. Ook hebben ze een aantal activiteiten bedacht voor de Oosterhoutse bevolking waar iedereen aan mee kan doen en waarvoor ze jouw aandacht vragen.

Het Oranjecomité roept heel Oosterhout op om deze dag de vlag uit te steken, voor de jarige Koning, voor elkaar en voor iedereen die zich inzet voor de samenleving. Daarnaast zou het leuk zijn jouw huis -op welke manier dan ook- oranje te versieren. Ook kunnen jij en je familie/naasten zelf een mooie persoonlijke oranje dan wel koninklijke uitdossing aantrekken. Maak dan van beide (huis / persoonlijke uitdossing), of van één van beide kan natuurlijk ook, een foto en stuur die naar info@oranje-comite.nl. Deze zullen dan worden geplaatst op Facebook.

Verder nog
Ook vraagt het Oranjecomité of overal tussen 9.45 en 10.00 de klokken geluid kunnen worden als teken van verbinding, verdriet en vreugde. Het Oranjecomité hoopt op een mooie alternatieve Koningsdag, waaraan iedereen op zijn of haar wijze deelneemt, zodat we samen de verbinding en de solidaire samenleving vieren.

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft verder een alternatief programma voor deze bijzondere 27 april 2020.

06.19 uur
Vanaf zonsopgang in heel Nederland vlag en wimpel voor de Koning en voor elkaar. De vlag gaat uit voor al die mensen die Nederland op de been houden. Om wat kleur te brengen in donkere tijden.

09.45-10.00 uur
Klokken luiden in geheel Nederland en op de Antillen. De klokken luiden als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet.

10.00 uur
Nationale Aubade. Vanuit deuropeningen en balkons zingen of het Wilhelmus wordt gespeeld.

10.05 uur
Vanuit Gouda feliciteert burgemeester Pieter Verhoeve (voorzitter Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen) Zijne Majesteit Koning Willem Alexander met zijn verjaardag.

16.00 uur
Nationale Toost. De Nationale Toost wordt in heel Nederland tegelijkertijd uitgebracht door iedereen en op de gezondheid van iedereen. In huis, op de gang of overloop, op het balkon of dakterras, in je voor- of achtertuin, het maakt niet uit waar… schenk in en hef het glas op onze Koning.