Start kramenverhuur voor Koningsdag

Voor de viering van Koningsdag 2019 kunnen er vanaf zaterdag 13 april weer kramen gehuurd worden. Om 09.30uur gaat de website www.oranje-comite.nl open. Evenals vorig jaar staan er alleen kramen in Park Oost. De verkoop vanaf kleedjes tussen de kramen is verboden. Hierop wordt dit jaar streng toegezien. Kleedjes zijn toegestaan in het andere park (Park West bij de kiosk). De huur voor een hele kraam is 32 euro, voor een halve kraam 16 euro. De verhuur gebeurt op volgorde van binnenkomst en er kunnen geen kramen worden gereserveerd. 

Koningsdag 2019 in oosterhout!

Als je na (elektronische) betaling op de IDealpagina de procedure correct en volledig hebt afgerond krijg je meteen daarna van ons een mailbericht ter bevestiging van je betaling en reservering van je kraam. Op een later tijdstip ontvang je een mail met daarin extra gegevens en je huurbewijs. Zorg er dus goed voor dat je je juiste mailadres doorgeeft. Annulering van gereserveerde kramen is niet mogelijk. De huursom wordt ook niet terugbetaald. 


Reglement Vrijmarkt Koningsdag 2019

De vrijmarkt start officieel om 09.00u en sluit om 16.00u. Het is een niet-commercieel evenement dat plaatsvindt in het Slotpark Oost.

Deelnemers krijgen een gereserveerde betaalde plaats, door het huren van een (hele of halve) kraam in het Slotpark Oost, het is niet mogelijk zelf een kleed, mat of een partytent te plaatsen in het gedeelte waar de kramen geplaatst staan. 

In Slotpark West waar de Kiosk staat komen plaatsen voor een kleed of mat, waar dit mag staat dit aangegeven op een afgezette strook.

Commerciële /professionele handel in en de verkoop van (nieuwe) artikelen, zelfgemaakte drank- of etenswaren is niet toegestaan. Overtreders worden beboet en verwijderd van het gehele evenemententerrein. Handhaving Gemeente Oosterhout en/of Politie voeren dit uit.

Annulering van gereserveerde kramen is niet mogelijk. Het Oranjecomité Oosterhout zal dan ook nimmer de betaalde huursom restitueren. De opbrengsten van de kraamverhuur dragen de financiering van het totale evenement Koningsdag zoals georganiseerd door het Oranjecomité Oosterhout. Het staat een deelnemer van de vrijmarkt vrij om het huurbewijs eventueel door te verkopen.


Deelname aan de vrijmarkt geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer(s). Het Oranjecomité aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van gedragingen van deelnemers en bezoekers aan de vrijmarkt, dan wel de gevolgen van het niet naleven van het reglement en voorschriften vanuit de Gemeente en/of Politie. Eventuele boetes komen voor eigen rekening en risico van de deelnemer dan wel bezoeker.

Alleen in het Slotpark Oost mag, tegen kleine vergoeding door de bezoekers, akoestische muziek worden gemaakt voor de vrijmarktdeelnemers. Eigen geluidsversterking is niet toegestaan.

De doorgangen/paden tussen de kramen vrijlaten i.v.m. hulpdiensten (EHBO/ambulance/politie). Aanwijzingen van de organisatie, van Handhaving Oosterhout en de Politie dienen direct en strikt te worden opgevolgd.

Voor het uitladen van spullen uit de auto krijgt de deelnemer een bepaalde tijd toegewezen door een herkenbare Verkeersregelaar. Daarna moet de auto geparkeerd worden buiten het gebied Ridderstraat-Keiweg op een officiële parkeergelegenheid. Zie ook de parkeerregeling voor deze dag op onze website www.oranje-comite.nl.

Door zijn/haar deelname verklaart de deelnemer, dat hij/zij het terrein, de eigen kraam en de directe omgeving van de eigen stand steeds zal schoon- en heel houden. Ook verklaart hij/zij na afloop van de vrijmarkt de eigen onverkochte spullen mee naar huis te nemen en uitsluitend zijn/haar restafval in de rode containers te storten. Op overtreding wordt toegezien en zo nodig worden boetes uitgereikt door Handhaving Oosterhout en/of Politie.

Voor vragen kunnen deelnemers een beroep doen op het leden van het Oranjecomité (oranje jassen) die aanwezig zijn in het park en/of bereikbaar via de omroepinstallatie in de kiosk van Slotpark West.

Het Oranje- comité Oosterhout wenst iedereen een fijne Koningsdag!